Ozon pro akvária

Ozonizátor Sander Certizon C25, 25mg/h 4.390 vč. DPH
Ozonizátor Sander Certizon C50, 50mg/h 4.990 vč. DPH
Ozonizátor Sander Certizon C100, 100mg/h 5.590 vč. DPH
Ozonizátor Sander Certizon C200, 200mg/h 6.390 vč. DPH
Ozonizátor Sander Certizon C300, 300mg/h 9.490 vč. DPH
Ozonizátor Sander S 500, 500mg/h 23.990 vč. DPH
Ozonizátor Sander S 1000, 1000mg/h 39.990 vč. DPH
Ozonizátor Sander P 2000, 2000mg/h 69.990 vč. DPH