Bodloci

0 ks Acanthurus bariene M 1.400 vč. DPH
0 ks Acanthurus fowleri M 2.450 vč. DPH
0 ks Acanthurus olivaceus M 1.400 vč. DPH
0 ks Acanthurus olivaceus L 1.500 vč. DPH
1 ks Acanthurus tennenti M 1.400 vč. DPH
0 ks Acanthurus nigricans M 1.500 vč. DPH
2 ks Acanthurus lecosternon M 1.500 vč. DPH
2 ks Acanthurus lecosternon XL 2.400 vč. DPH
1 ks Acanthurus lineatus L 1.600 vč. DPH
5 ks Acanthurus triostegus M 1.200 vč. DPH
0 ks Acanthurus maculliceps M 1.900 vč. DPH
0 ks Acanthurus mata M 1.400 vč. DPH
0 ks Acanthurus japonicus M 1.900 vč. DPH
3 ks Acanthurus nigrofuscus 1.400 vč. DPH
0 ks Acanthurus sohal M/L 4.900 vč. DPH
0 ks Paracanthurus hepatus Yellow S 1.200 vč. DPH
0 ks Paracanthurus hepatus M 1.500 vč. DPH
0 ks Ctenochaetus tomimiensis M 1.200 vč. DPH
0 ks Ctenochaetus strigosus yellow 1.200 vč. DPH
1 ks Naso brevirostris M/L 1.900 vč. DPH
1 ks Naso lituratus XXL 3.900 vč. DPH
0 ks Naso lituratus L 1.900 vč. DPH
2 ks Zebrasoma desjardini M 1.500 vč. DPH
0 ks Zebrasoma desjardeni L 1.700 vč. DPH
20 ks Zebrasoma flavescens M/L 2.400 vč. DPH
0 ks Zebrasoma flavescens L 2.500 vč. DPH
0 ks Zebrasoma scopas S 900 vč. DPH
2 ks Zebrasoma scopas M 1.100 vč. DPH
0 ks Zebrasoma veliferum M 1.500 vč. DPH
6 ks Zebrasoma xanthurum S 2.900 vč. DPH
4 ks Zebrasoma xanthurum M/L 3.900 vč. DPH