Bodloci

0 ks Acanthurus bariene M 1.400 vč. DPH
0 ks Acanthurus fowleri M 2.450 vč. DPH
10 ks Acanthurus olivaceus M 1.400 vč. DPH
0 ks Acanthurus olivaceus L 1.500 vč. DPH
3 ks Acanthurus tennenti L 1.700 vč. DPH
8 ks Acanthurus pyroferus M 1.400 vč. DPH
3 ks Acanthurus lecosternon L 2.500 vč. DPH
1 ks Acanthurus lecosternon XL 2.900 vč. DPH
0 ks Acanthurus lineatus M 1.400 vč. DPH
0 ks Acanthurus triostegus M 1.200 vč. DPH
0 ks Acanthurus maculliceps S/M 1.900 vč. DPH
8 ks Acanthurus mata M 1.400 vč. DPH
2 ks Acanthurus japonicus L 3.500 vč. DPH
2 ks Acanthurus nigrofuscus 1.700 vč. DPH
0 ks Acanthurus sohal L 4.900 vč. DPH
20 ks Paracanthurus hepatus S 1.500 vč. DPH
30 ks Paracanthurus hepatus M/L 1.700 vč. DPH
0 ks Ctenochaetus tomimiensis M 1.600 vč. DPH
0 ks Ctenochaetus strigosus yellow 1.200 vč. DPH
2 ks Naso brevirostris M 2.100 vč. DPH
0 ks Naso lituratus XXL 4.900 vč. DPH
10 ks Naso lituratus M/L 2.400 vč. DPH
5 ks Zebrasoma desjardini M 1.700 vč. DPH
0 ks Zebrasoma desjardeni XL 2.900 vč. DPH
0 ks Zebrasoma flavescens M/L 7.900 vč. DPH
0 ks Zebrasoma flavescens L ??? Kč vč. DPH
0 ks Zebrasoma scopas S 900 vč. DPH
0 ks Zebrasoma scopas M 1.100 vč. DPH
0 ks Zebrasoma veliferum M 1.400 vč. DPH
0 ks Zebrasoma xanthurum M 3.300 vč. DPH
0 ks Zebrasoma xanthurum L 4.400 vč. DPH